Human Rights Day

 
In ons land, België, lijken mensenrechten een vanzelfsprekend en normaal iets. En zo hoort het ook. Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status.
 


Echter, dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend en hier staan we veel te weinig bij stil. Daarom organiseert BeMSA elk jaar op de Dag van de Mensenrechten (10 december) een sensibiliseringsactie om ons als studenten te herinneren aan het bestaan van de mensenrechten en de nood om te blijven vechten voor het behoud en de uitbreiding van deze rechten.

Get Oud 

 

De toenemende vergrijzing in ons land verdient onze aandacht. Één van de grootste problemen waar ouderen mee kampen is eenzaamheid en isolement; een ongemak dat meer dan de helft van de 75-plussers in België ervaart.

 

Get Oud! wil hier iets aan veranderen door samen met enthousiaste studenten, toffe interactieve recreatiemomenten en spelen te organiseren op de dienst geriatrie! Om hiernaast nog het klinische aspect van ouderenzorg aan het licht te brengen, worden er ook stages van een halve dag in geriatrie georganiseerd!

Doorbreek de stilte

 

Veel mensen kampen met gehoorproblemen, mede omwille van hedendaagse levensstijlen. Kennis en bewustzijn hieromtrent is groeiende, maar kan altijd een duwtje in de rug gebruiken.

 

Daarnaast blijven slechthorenden en doven benadeeld in de samenleving. Hier zijn veel mensen zich echter niet altijd bewust van. Met Doorbreek de Stilte voeren we een sensibilisatie-campagne om zowel de preventie te benadrukken als de eigenlijke situatie van slechthorenden in de kijker te zetten. 

 


Bovendien wordt er een 
interactieve lessenreeks omtrent gebarentaal georganiseerd voor enthousiaste studenten. De bedoeling hiervan is slechthorenden wat meer uit hun statuut als minderheidsgroep te tillen door communicatie met anderen te bevorderen.

Health without Borders

 

Dit project zal in première gaan in academiejaar 2020-2021. Het focust zich op de recente problematiek van gezondheid onder vluchtelingen. Vluchtelingen maken tijdens hun vlucht vele traumatische gebeurtenissen mee waardoor hun gezondheid achteruitgaat. De weg naar veiligheid is een lange weg die veel aanpassingen vraagt zowel op religieuze als op culturele vlakken.

 

Binnen dit project zullen studenten tandheelkunde en geneeskunde  samen vluchtelingenkampen bezoeken om er gezinnen te informeren rond mondhygiëne en algemene gezondheidBij het bezoek aan de vluchtelingenkampen zullen we ons voornamelijk focussen op preventie van gezondheidsproblemen. Dit wordt gevolgd door een interactieve sessie waarbij er bijvoorbeeld aan kinderen in de kampen de juiste tandenpoetstechniek aangeleerd wordt. Ook zullen de gevolgen van een slechte mondhygiëne verduidelijkt worden door visuele voorbeelden.


Daarnaast zullen de studenten geneeskunde advies geven over dieet, fysieke activiteit en hygiëne. Ook zullen de meest frequente ziektes aangekaart worden om mensen bewuster te maken over  de gevolgen van een slechte levensstijl. Binnen dit project zullen onze studenten creatieve oplossingen moeten verzinnen om de situatie in de kampen aangepast aan te pakken. 

Naast de bewustmaking over het belang van een goede mondhygiëne en levensstijl zal deze sensibiliseringscampagne ook gericht zijn op de mentale gezondheid van de vluchtelingen. Met dit project wordt er duidelijk gemaakt dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Ook zullen de studenten dankzij deze opportuniteit in contact komen met vluchtelingen waarmee de vooroordelen tegenover vluchtelingen en vluchtelingenkampen tegen gegaan worden.

Let’s (D)own it

 

Het syndroom van Down krijgt steeds meer aandacht en daarom richten wij vanaf academiejaar 2020-2021 een nieuw project rond deze problematiek op. De laatste jaren probeert men het taboe dat heerst rond mensen met een beperking te doorbreken. Met dit project dragen we hier graag ons steentje aan bij en willen we meer leren over de mensen die achter deze ‘beperking’ schuilen. Het nieuwe project zal voor en door jongeren met het syndroom van Down worden georganiseerd.

 

Enerzijds zullen er samen activiteiten op touw gezet worden en anderzijds kunnen ze hun talenten verder ontplooien op een dansworkshop, kookinitiatie of een gezamenlijke uitstap. Met deze samenwerking hopen we jongeren met het syndroom van Down een extra duwtje in de rug te geven richting zelfstandigheid en ook geld in te zamelen voor organisaties zoals Downsyndroom Vlaanderen die dit ondersteunen.