The Stigma Challenge

Vandaag de dag hebben we een open kijk op seksualiteit  maar de stigma’s rond het thema zijn de wereld nog niet uit. The Stigma Challenge is een project dat streeft naar het doorbreken van de bestaande stigma’s rond seksualiteit. Dit project wordt op nationaal niveau mee georganiseerd; BeMSA bepaalt jaarlijks een ander thema waarrond gewerkt zal worden in de 9 deelnemende steden. De activiteiten die we als Local Committee Leuven organiseren, bepaalt onze eigen projectverantwoordelijke zelf!

 

Aan de hand van interactieve activiteiten, gesprekken, lezingen…hopen we de mensen hun kijk op seksualiteit te verbreden, taboe’s te doorbreken en ook de leuke aspecten aan seks in de spotlight te zetten. 

 

We proberen jonge mensen op een luchtige manier te informeren en hen de tools aan te reiken om zelf beslissingen te maken over hun eigen lichaam en seksuele gezondheid. Het is van belang dat alle bevolkingsgroepen vertrouwd geraken met thema’s zoals soa’s, hiv, homoseksualiteit… en dat er een open gesprek met respect voor elkaars waarden en normen opgestart kan worden. 

 

Laten we samen de stigma’s de wereld uit helpen!

 

S.O.S

Bij Project SOS (seksuele opvoeding op school) trekken we enkele namiddagen naar verschillende middelbare scholen om er taboes rond voorbehoedsmiddelen, seks en relaties bij jongeren te doorbreken.

Na een korte kennismaking, beginnen we met de anticonceptie. We overlopen de verschillende mogelijkheden en luisteren altijd eerst naar wat de studenten er al over weten en vullen nadien aan of verbeteren indien nodig. We hebben het dan onder . andere over het type bescherming, welke partner het moet inbrengen of innemen, alsook de kostprijs. 

Ook laten we een oefenpenis rondgaan om elke leerling eens te laten oefenen op het aandoen van een condoom. Vervolgens maken we gebruik van ons zogenaamde ‘topics-rad’ om tal van onderwerpen rond seksualiteit en relaties te bespreken, zoals sexting, #MeToo, eerste keer en body image. Hierbij zijn er verschillende interactieve lesvormen die gaan van een groepsgesprek tot in kleine groepjes een stappenplan opstellen.

 

We eindigen de namiddag met een vragenuurtje. Omdat verschillende leerlingen prangende vragen hebben, maar ze niet altijd in groep durven stellen laten we hen deze anoniem noteren op een briefje en zo kunnen we die klassikaal overlopen. Vaak kunnen andere leerlingen hier zelf ook op antwoorden, of hun mening over een bepaalde vraag formuleren en vullen wij weer aan indien nodig.

De reden dat je zeker moet deelnemen aan dit project, is dat je rechtstreeks in contact komt met jongeren en er mee in discussie kunt gaan. Wat er in de lessen wordt aangehaald, wordt door hen vaak als waardevol ervaren. En ook voor de lesgevers is er veel dankbaarheid en eens het ijs wat is gebroken is de sfeer ook zeer aangenaam. 

Sinds dit jaar maken wij ook gebruik van een forum waar leerlingen terecht kunnen met hun vragen. Dit forum wordt onderhouden door opgeleide moderators getraind in het beantwoorden van vragen over seksualiteit en meer.

    Gender Based Violence

Gendergerelateerd geweld is geweld dat iemand treft omwille van zijn of haar geslacht. Het is een koepelbegrip voor vele soorten geweld; van seksueel geweld tot homofobie. Gendergerelateerd geweld is een thema dat voor velen al goed gekend is, mede dankzij de grote omvang van de #MeToo beweging. Desondanks blijft het aantal slachtoffers zeer hoog, voelen vele slachtoffers zich beschaamd of schuldig voor wat hen overkomen is, is het onderwerp nog steeds een taboe en blijven mythes en misconcepties bepaalde vooroordelen en ideeën sturen. Deze problematiek blijft dus een zeer belangrijk topic.

 

Omdat studenten jong zijn, apart van hun ouders wonen en voor het eerst heel veel vrijheid genieten, experimenteren ze al wel eens met hun seksualiteit en daarbij gepaard komen ze in aanraking met seksuele toestemming en grenzen. Daardoor zijn studenten een kwetsbare doelgroep die sneller het risico loopt tot anderen hun grenzen overschrijden en het risico dat hun eigen grenzen overschreden worden ook groter is.

Ondanks dat de negatieve effecten en het lijden dat gendergerelateerd geweld met zich meebrengt, goed gekend zijn, blijven dit soort incidenten plaatsvinden, deels als gevolg van normatieve ideeën over wat het betekent om man of vrouw te zijn, hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten kleden, wat mannen- en wat vrouwentaken zijn… 

 

Met dit project trachten we deze overtuigingen onder een kritische loep te nemen en starten we een sensibiliseringscampagne die mythes ontkracht en de waarheid over het thema aanbrengt.