Deze site is nog niet geoptimaliseerd voor mobiele apparaten, we raden u ten sterkste aan verder te gaan op pc

BeMSA Leuven probeert een platform te bieden aan enthousiaste studenten uit de gezondheidszorg om hun ideeën en visies betreffende gezondheidskwesties om te zetten in realiteit. Zo brengt ze studenten samen om over projecten en campagnes na te denken om deze vervolgens uit te werken. 

Bovendien engageert en verenigt BeMSA Leuven studenten in de gezondheidszorg door hen uit te rusten met de kennis, vaardigheden & waarden om competente leiders in de gezondheidszorg te creëren. Dit uit de gedachtegang dat voor iedereen de zorg toegankelijk & bereikbaar moet zijn. 

BeMSA Leuven probeert studenten te laten inzien dat ze nu al een positieve rol kunnen uitoefenen op onze gemeenschap. Ze probeert ook te laten inzien dat onze idealistische doelen bereikt kunnen worden met kennis en inzet. Maar ze probeert vooral studenten in de gezondheidszorg te inspireren.

BeMSA Leuven zag voor het eerst het licht in 2009 als een werkgroep binnen Medica, de studentenkring van geneeskunde en biomedische studenten aan de KULeuven. 

 

 

Door het grote succes is BeMSA Leuven in 2015 uitgegroeid tot een studentenvereniging met een eigen, 12-koppig, bestuur.  Sindsdien is BeMSA Leuven blijven groeien, tot het huidige 47-koppige bestuur. 

 

 

Tot op heden blijven BeMSA Leuven en Medica echter nog steeds verbonden met elkaar. Zo is er sinds 2019 een gemeenschappelijk project, en zijn er personen aangesteld die in beide besturen horen. Op deze manier wordt er een mooie samenwerking met Medica gegarandeerd. 

 

 

Sinds 2019 is BeMSA Leuven ook erkend door LOKO, de Leuvense studentenkoepel. 

BeMSA Leuven is echter geen alleenstaande organisatie. Zo zijn er 8 zusterorganisaties in andere Belgische steden actief. Deze noemen we de Local Committees en situeren zich in Antwerpen (UA), Brussel (ULB  & VUB), Kortrijk (KULak), Hasselt (UHasselt), Gent (UGent), Luik (ULiège) en Louvain-La-Neuve (UCL). Elk van deze Local Committees heeft een eigen bestuur en beschikt over de vrijheid om hun eigen projecten en evenementen te organiseren.

 

De 9 Local Committees worden gecoördineerd vanuit de nationale koepelorganisatie BeMSA. Er worden bijeenkomsten georganiseerd die alle Local Committees samenbrengt, waardoor veel ideeën uitgewisseld kunnen worden en mogelijkheden tot samenwerking zich aanbieden. Naast een bron van inspiratie, motivatie en samenwerking dienen deze bijeenkomsten om het verdere beleid van BeMSA en de Local Committees in overleg te bepalen. 

BeMSA maakt op haar beurt deel uit van de International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Dit is wereldwijd de grootste en oudste, door studenten geleide organisatie. Ze verbindt en vertegenwoordigt maar liefst 1,3 miljoen medische studenten uit 125 landen

 

Dit biedt de mogelijkheid om internationale contacten te leggen, waardoor een heel spectrum aan opportuniteiten zich aanbieden. Zo organiseert de IFMSA elk jaar 13.000 klinische en onderzoeks-uitwisselingen.  Naast de uitwisselingen biedt IFMSA ook tal van workshops, trainingen en conferenties in het buitenland. Daarnaast werkt de IFMSA nauw samen met grote wereldspelers in de gezondheidszorg, waaronder de Wereldgezonheids-organisatie (WHO). Ook dit maakt tal van opportuniteiten mogelijk.

 

Onze visie

 

Gedreven studenten uit de gezondheidszorg die streven naar duurzame verandering in sociaal, fysiek en psychologisch welzijn.

 

 

Onze missie

 
Studenten in de gezondheidszorg engageren en verenigen door hen uit te rusten met de kennis, vaardigheden & waarden om competente leiders in de gezondheidszorg te creëren. Dit uit de gedachtegang dat voor iedereen de zorg toegankelijk & bereikbaar moet zijn. 

Slide

De structuur van BeMSA Leuven werkt volgens een hiërarchische structuur met verschillende teams. Hier wordt een korte samenvatting van onze structuur beschreven. Meer informatie over de functies vindt je in ons informatieboekje.

Om de structuur van BeMSA Leuven te begrijpen is het van belang om te weten dat ons werk wordt verdeeld in 6 domeinen, deze 6 domeinen worden Standing Committees genoemd:

-Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE)

-Standing Committee on Research Exchange (SCORE)

-Standing Committee on Medical Education (SCOME)

-Standing Committee on Public Health (SCOPH)

-Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORP)

-Standing Committee on Sexual and Reproductive health and rights including HIV & AIDS (SCORA)

Binnen elk van deze pilaren heeft BeMSA Leuven een eigen beleid en een bijzonder uitgebreide reeks projecten van elk mogelijk type of grootte.

Deze 6 pilaren worden elk vertegenwoordigd door een Local Officer.

Onze structuur

Local Executive Board (LEB)

Slide

Local Executive Board (LEB)

Het Local Executive Board, beter gekend als het LEB, bestaat uit de President, VPI (Vice-President for Internal Affairs), VPE (Vice-President for External Affairs), Beheerder en de secretaris.

Dit team, bestaande uit 5 personen is verantwoordelijk voor de algemene werking van BeMSA Leuven. Zij komen wekelijks samen en kijken er op toe dat BeMSA Leuven kan groeien als organisatie terwijl ze haar visie en missie bewaard.

Naast hun eigen functie werken de LEB-leden samen om de LGA’s (Local General Assemblies), info-avonden en algemene evenementen van BeMSA Leuven voor te bereiden.

Er wordt als een hecht team gewerkt. Zo geven de leden van het LEB elkaar raad en wordt ervoor elkaar ingevallen in drukke tijden.

Onze structuur

Slide

President

Exchanges team

Medica-BeMSA team

Het Exchanges team bestaat uit de LEO’s en LOREis verantwoordelijk voor de klinische en onderzoeks-uitwisselingen van de IFMSA die BeMSA Leuven aan de studenten kan aanbieden. Meer informatie vindt je onder de Standing Committees: SCORE en SCOPE.

Het Medica-BeMSA team maakt zowel deel uit van het bestuur van Medica als dat van Medica. Dit met als doel een goede samenwerking tussen de 2 organisaties. Dit team bestaat uit de communicatieverantwoordelijke Medica-BeMSA (CVMB) en de projectverantwoordelijke Medica-BeMSA (PVMB).

Meer informatie over Medica vind je op hun website.

De President is de eindverantwoordelijke van BeMSA Leuven. Deze persoon ziet er op toe dat het intern reglement wordt nageleefd.

Daarnaast is de President verantwoordelijk voor het contact met de faculteit(en) en Praeses van Medica. En is deze persoon ,samen met de VPI, City Representative van BeMSA Leuven.

De President coördineert zowel het Exchanges team, als het Medica-BeMSA team, en staat hen bij waar nodig.

Onze structuur

Slide

Vice-President for Internal Affairs (VPI)

Local Officers (LO-)

Projectverantwoordelijken

De Local Officers van SCORA, SCOPH, SCORP en SCOME coördineren de projectverantwoordelijken binnen hun Standing Committee. Hun belangrijkste taak is communiceren: dit zowel naar hun projectverantwoordelijken, als naar de VPI.

Bovendien werken de Local Officers van BeMSA Leuven samen met de National Officers van BeMSA, dit omdat veel projecten over verschillende steden heen worden georganiseerd.

De projectverantwoordelijken van BeMSA Leuven zijn verantwoordelijk voor hun project. Ze denken hun project uit, stellen een werkgroep samen en organiseren de praktische kant van hun project. Bovendien kijken ze kritisch naar het project, en proberen veranderingen aan te brengen die het project ten goede komt.

De Vice-President for Internal Affairs (VPI) is eindverantwoordelijke van het VPI-team, bestaande uit de Local Officers en de projectverantwoordelijken, uitgezonderd de LEO’s en LORE’s. Deze persoon zorgt bovendien voor een goede interne communicatie tussen het VPI-team en het LEB, en is het aanspreekpunt van de leden van BeMSA Leuven.

Daarnaast is de VPI, samen met de President, City Representative van BeMSA Leuven.

De VPI coördineert de Local Officers van SCORA, SCOPH, SCORP en SCOME en staat hen bij waar nodig.

Onze structuur

Slide

Vice-President for External Affairs (VPE)

De Vice-President for External Affairs (VPE) is eindverantwoordelijke van de externe representatie van BeMSA Leuven in zijn geheel. Dit gaat van social media, pers en publiciteit tot het regelen van sponsering. De VPE werkt aan de professionele presentatie van BeMSA Leuven. Deze persoon zorgt bovendien voor een goede interne communicatie tussen het VPE-team en het LEB.

Daarnaast is de VPE City Representative van BeMSA Leuven, in afwezigheid van de President of VPI.

De VPE coördineert het External Representation team en ondersteunt hen waar nodig.

Het External Representation team, bestaande uit 2 à 3 personen, zorgt samen met de VPE voor de externe representatie van BeMSA Leuven in zijn geheel. De indeling en werking van dit team verschilt jaarlijks, afhankelijk van de interesse-gebieden van de teamleden.

De teamleden van het External Representation Team werken de promotie van een project/campagne uit. Zo zorgen zij voor de posters, sponsers en contacteren zij de pers.

External Representation Team

Onze structuur

Slide

Beheerder

Onze structuur

Secretaris

De beheerder is verantwoordelijk voor de boekhouding van BeMSA Leuven en moet er ook voor zorgen dat alle leden op de hoogte zijn van financiële werking.

Bovendien is de beheerder ook verantwoordelijk voor de verzekeringen, kassa, bankkaart en voert deze persoon de online aankopen uit.

Tenslotte zoekt deze persoon ook naar mogelijkheden voor het organiseren van een Fundraising.

De secretaris is timekeeper tijdens vergaderingen en verkiezingen, en bezorgt hier een verslag van.

Deze persoon is daarnaast ook verantwoordelijk voor het up-to date houden van de interne google drive en voor de lokalenreservering.

De secretaris organiseert ook maandelijks een teambuilding-activiteit en 2 keer per semester een capacity building training. Dit zijn trainings waar de bestuursleden van BeMSA Leuven de kans krijgen om hun soft-skills te ontwikkelen.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

2021-2022

 

President:

Max den Boef

 

Vice-President for Internal Affairs (VPI):

Kato Vankelecom

 

Vice-President for External Affairs (VPE):

Thomas Smeets

 

Beheer:

Timothy Lahaye

 

Secretaris:

Axelle Neyt

 

Local Public Health Officer (LPO):

Joséphine Jacobs

 

Local Officer for Sexual & Reproductive Health and Rights including HIV&AIDS (LORA):

Evelien Bogaert

 

Local Officer on Human Rights and Peace (LORP):

Salem Temesgen

 

Local Officer on Medical Education (LOME):

Sofie Moerenhout

 

Local Officers on Research Exchange (LORE):

Marouane Benthami & Romaan Akichjev

 

Local Exchange Officers (LEO):

Liesbeth Van Rompaey & Michiel Windmolders

 

External Representation Team:

Ruben Driesen, Pieter Saliën, Louis De Nys, Eva Borstlap & Phillip Mihali

 

Projectverantwoordelijke Medica-BeMSA (PVMB):

/

 

Communicatieverantwoordelijke Medica-BeMSA (CVMB):

Amber De Herdt

 

 

 

 

 

Gender Based Violence:

Birgit Eyckerman & Charlotte Couvent


Project Life:

Inès Van Heesbeke & Eef Adriaensen


Heart for Life:

Louise Veldeman & Diet Caerts


We Can-cer vive:

Kathleen Brusten & Lise De Reymaeker


Mental Health:

Hannah Kolesar & Laurien Janssens


Seksuele Opvoeding op school (SOS):

Berthe Scheers & Ella Aerts


Doorbreek de stilte:

Corneel Claeys


Get Oud:

Helene Cools & Evelyne Van Gorp


Date je dokter:

Yenthe Peeters

 

Studentencongres:

Alyssa Van De Perre & Ellen Caron


Let’s (D)own it:

Lies Verbruggen 


Health without borders:

/


Stigma Challenge:

Linsey Shi 

 

Human Rights Day

/

 

Teddy Bear Hospital:

Janne Tollenaere

    Subco Financiën: Yousra Farah 

    Subco Communicatie: Laure Vanderhallen

    Subco Materiaal: Laurence Ponsaerts

 

Bestuur 2020-2021

 

President:

Lucas Bijnens

 

Vice-President for Internal Affairs (VPI):

Immele Meeusen

 

Vice-President for External Affairs (VPE):

Thomas Smeets

 

Beheer:

Max den Boef

 

Secretaris:

Janne Tollenaere

 

Local Public Health Officer (LPO):

Elise Corthouts

 

Local Officer for Sexual & Reproductive Health and Rights including HIV&AIDS (LORA):

Rhiannon Busio

 

Local Officer on Human Rights and Peace (LORP):

Kato Vankelecom

 

Local Officer on Medical Education (LOME):

Louise Veldeman

 

Local Officers on Research Exchange (LORE):

Ismat Pardi & Romaan Akichjev

 

Local Exchange Officers (LEO):

Sien Cuypers & Ellen Caron

 

External Representation Team:

Ruben Driesen, Pieter Salien, Eva Borstlap & Phillip Mihali

 

Projectverantwoordelijke Medica-BeMSA (PVMB):

Liesbeth Van Rompaey

 

Communicatieverantwoordelijke Medica-BeMSA (CVMB):

Sofie Moerenhout

 

 

 

 

 

Gender Based Violence:

Joséphine Jacobs & Janne Hanot

 

Project Life:

Inès Van Heesbeke

 

Heart for Life:

Devrim Aslan & Charlotte Deprez

 

We Can-cer vive:

Louise Van de Vyver & Anne-Sophie Bourgeois

 

Mental Health:

Hannah Vrolijk

 

Seksuele Opvoeding op school (SOS):

Ilja Oosterbaan & Ben de Metz

 

Doorbreek de stilte:

Delphine Keppens

 

Get Oud:

Charlotte Devillé & Eline Cologne

 

Date je dokter:

Paulien Schillemans

 

Studentencongres:

Lorane Lenaerts & Jolien Goos

 

Let’s (D)own it:

Emma Bouckaert & Inneke Vanpée

 

Health without borders:

Hatice Avci & Omid Jazil

 

Stigma Challenge:

Eva Borstlap & Salem Temesgen

 

Teddy Bear Hospital:

Charlotte Schoenaers

    Subcoördinator Financiën: Sarah Genoe

    Subcoördinator Communicatie: Lauren Michiels

    Subcoördinator PR: Phillip Mihali

    Subcoördinator Materiaal: Jolien Goos

 

 

 

 

Klinkt BeMSA Leuven jou als muziek in de oren? Zou je graag deel van BeMSA Leuven uitmaken? 

Dit kan! En wel op verschillende manieren….

 

Als projectverantwoordelijke

Je kan één van onze bestaande projecten organiseren als projectverantwoordelijke. Heb jij een innovatief idee voor een nieuw project? Kom het ons dan gerust eens voorstellen terwijl je opkomt als projectverantwoordelijke voor jouw zelf bedacht project. Natuurlijk moet je dit niet alleen doen… Je kan ten allen tijde een werkgroepje opstellen met mensen die jou helpen en mee ideeën kunnen aanbrengen.

Als Local Officer

Ligt jouw talent meer in organisatorisch, bemiddelend en leidend werk? Dan kan je deze vaardigheden laten zien als Local Officer van BeMSA Leuven. Als Local Officer sta je aan de leiding van één van onze zes Standing Committees en vallen de projecten binnen dit domein mede onder jouw verantwoordelijkheid. Je kan als LPO aan het hoofd van SCOPH staan, of als LORP aan dat van SCORP, als LOME aan dat van SCOME, als LORA aan dat van SCORA. Als LEO of LORE voor respectievelijk SCOPE en SCORE, ben je met twee Local Officers per Standing Committee. Er zijn dus twee LEO’s en twee LORE’s.

Als lid van het LEB


Je kan ook opkomen voor een functie binnen het Local Executive Board (LEB) van BeMSA. Dit is als het ware de kernraad van BeMSA Leuven. Hierin zetelen de President, de Vice-President on Internal Affairs (VPI), de Vice-President of External Affairs (VPE), de Beheerder en de Secretaris.

Voor de bovenstaande functies  (projectverantwoordelijke, Local Officer & LEB) moet je verkozen worden. Dit kan je door te appliceren voor onze jaarlijks verkiezingen. Indien je verkozen wordt, maak je deel uit van het bestuur van BeMSA Leuven voor een periode van één academiejaar.

 

 

Als deelnemer van een project

Wil jij nu direct jezelf ontplooien binnen BeMSA en wil  je niet wachten op de volgende verkiezingen vooraleer dit te doen? Wil je eerst wat beter kennis maken met BeMSA zonder direct op te komen voor het bestuur? Ook dat kan!

Je kan namelijk altijd deelnemen aan één van onze projecten of je bij de werkgroep van één (of meerdere) project(en) voegen door naar de opstartvergaderingen van de projecten te komen.

Blijf op de hoogte van alle lopende projecten en opstartvergaderingen via onze social media. Je vindt ons zowel op instagram als op facebook

Informeer gerust eens naar de mogelijkheden binnen BeMSA Leuven en naar de openstaande functies door het contactformulier in te vullen of door een berichtje te sturen naar de BeMSA Leuven Facebookpagina.