Teddy Bear Hospital

Teddy Bear Hospital (TBH) is het grootste project van BeMSA Leuven. TBH is een rollenspel; dat houdt in dat kleuters van vier t/m zes jaar als ‘vader’ of ‘moeder’ hun knuffel meenemen naar een nagebootst ziekenhuis. Studenten spelen voor arts en behandelen de knuffelberen ,samen met de kleuters, als ‘patiënten’ door welbepaalde stations te doorlopen.


Eerst gaan de kinderen naar buiten waar ze een verhaal te zien krijgen waar levensgrote teddyberen vallen en met de ambulance worden weggebracht. Daarna worden de kinderen met hun knuffels naar de onderzoekskamer begeleid, waar studenten samen met de kinderen de knuffel van top tot teen onderzoeken. Borstkasten worden beluisterd, ogen bekeken, reflexen getest en natuurlijk worden er ontzettend veel pleisters geplakt! Er zijn simulatie-röntgenapparaten die kunnen laten zien wat hun knuffel gebroken heeft.

Vervolgens kunnen de kleuters in kleine operatiekamers, van top tot teen gekleed in operatiepakken, hun knuffel ook zelf weer helemaal beter maken. Daarnaast is er ook een apotheek waar ze pilletjes kunnen halen voor de zieke knuffelbeer, een laboratorium waar ze  testjes kunnen doen om te kijken wat voor ziekte de knuffel heeft en nog zoveel meer. 

Daarnaast hebben we ook het project “Woudlucht” en “Pediatrie” waar we een TBH op verplaatsing organiseren. Woudlucht is een school in Heverlee voor buitengewoon onderwijs, en pediatrie is op de pedriatische afdeling van het UZ Leuven

Het doel van Teddy Bear Hospital is om de kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de gezondheidszorg, om zo de angst voor dokters en het ziek-zijn enigszins weg te nemen. Bovendien leert het studenten om te gaan met kinderen en trainen ze hun communicatieve vaardigheden

We can-cer vive  

Een hele week lang worden de gangen van campus GHB omgetoverd tot een plaats in thema van kanker. Daarbij komt elke dag een nieuw thema aan bod zoals bijvoorbeeld de verschillende vormen van kanker, dag tegen kanker, kinderoncologie en dag rond kankeronderzoek en -preventie.

Dit om mensen te kunnen sensibiliseren en tegelijkertijd geld op te halen om goede doelen zoals Kom op Tegen Kanker en het Leuvens kankerinstituut te steunen. Zo willen we kanker meer in de kijker te zetten en bespreekbaar maken en ook ons steentje bijdragen.

    Heart for life 

Hart- en vaatziekten blijven bij ons en in andere industrielanden de belangrijkste doodsoorzaak. In België neemt de cardiovasculaire sterfte 45% van alle overlijdens voor haar rekening, wat neerkomt op bijna één op twee Belgen.

Heart For Life is een jaarlijkse sensibiliseringsactie, die mensen bewust wil maken van het dreigende gevaar van hart- en vaatziekten. Studenten geneeskunde zetten zich in om voorbijgangers meer info te geven rond het ontstaan van hart- en vaatziekten en de risicofactoren. Ze staan de hele dag paraat om de bloeddruk, het gewicht en de cholesterol van passanten te meten en hun cardiovasculair risico te schatten op basis van sport- en eetgewoontes, bloeddruk en rookgedrag. De studenten kunnen advies te geven rond beweging en gezonde voeding, en er zijn brochures beschikbaar van de Belgische Cardiologische Liga en het Healthy Heart Fund. Elke bezoeker kan er terecht met vragen en komt te weten hoe ze zelf een verschil kunnen maken.

De studenten kunnen advies te geven rond beweging en gezonde voeding, en er zijn brochures beschikbaar van de Belgische Cardiologische Liga en het Healthy Heart Fund. Elke bezoeker kan er terecht met vragen en komt te weten hoe ze zelf een verschil kunnen maken

De studenten krijgen vooraf een inleidende les, over de etiologie van hart- en vaatziekten en hoe de preventie op maat van de voorbijgangers uitgelegd kan worden. Aan jongere studenten wordt tijdens dit infomoment ook aangeleerd hoe een bloeddruk en de cholesterol gemeten wordt. Zo wordt de kwaliteit voor zowel de voorbijgangers als de studenten zo hoog mogelijk gehouden. Voorkennis is voor studenten dus geen vereiste, het is net de uitgelezen kans om de vaardigheden van een toekomstig arts in te oefenen.

Mental Health 

Mentale gezondheid vormt in de huidige maatschappij een hot topic. Psychische problemen blijven vaak nog onder de radar en ook bij studenten heersen hierrond nog veel taboes’s. Het project “Mental Health” wil hier verandering in brengen door de mentale gezondheid van studenten in de kijker te zetten en te verbeteren. In 2019 is BeMSA Leuven gestart met dit project waardoor er nog enorm veel mogelijkheden bestaan wat betreft de invulling ervan. Eerder gebeurde dit in de vorm van yoga sessies en campagnes op sociale media in samenwerking met de faculteit psychologie.